Lærerkursus: Sorg og livsmod

Som forberedelse til projektet Sorg og livsmod indkredser psykolog Susanne Svane fra Det Nationale Sorgcenter Børn, unge & sorg, hvordan børn i indskolingen reagerer, når de rammes af sorg. Hun gennemgår desuden, hvad man som voksen omkring barnet skal være opmærksom på for at hjælpe børnene bedst muligt.

I forlængelse af oplægget vises de to små tegnefilm, som er skabt til projektet, og efterfølgende drøftes det, hvordan filmene kan bruges i undervisningen.

Endelig gives en kort præsentation af det tilhørende undervisningsforløb.

Dato: 2. september 2019
kl. 14:00-16:00

Sted: Vejleå Kirke, Ishøj Boulevard 1, 2635 Ishøj

Målgruppe: Lærere med klasser tilmeldt projektet har fortrinsret.

Tilmeldingsfrist: 20. juni 2019