Folkekirkens Skoletjeneste Vestegnen

Folkekirkens Skoletjeneste Vestegnen dækker Rødovre-Hvidovre Provsti, Glostrup Provsti samt Høje Taastrup Provsti. Skoletjenesten ejes og finansieres af de tre provstiers menighedsråd. Skoletjenesten ledes af en bestyrelse, som har ansat tre konsulenter til at varetage den daglige drift.

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af et valgt medlem fra hvert provstiudvalg, som udpeges af det enkelte provstiudvalg. To læge menighedsrådsmedlemmer fra hvert provsti, som vælges på de orienterende møder om valg til provstiudvalg, og to præster fra hvert provsti, som vælges af præsterne i det enkelte provsti.

Ambassadørskabet
Til Folkekirkens Skoletjeneste Vestegnen hører et ambassadørskab. Ambassadørskabet består af en repræsentant fra hvert menighedsråd. Ambassadørens opgave er at formidle information fra Folkekirkens Skoletjeneste Vestegnen til menighedsrådet. Til dette modtager ambassadøren to gange om året et nyhedsbrev fra konsulenterne og inviteres af bestyrelsen til et årligt ambassadørskabsarrangement.

Bestyrelsen  2019

Formand Tommy Carlsen, lægt menighedsrådsmedlem, Glostrup sogn (orlov)

Næstformand Lotte U. Høck,  præst, Islev sogn (konstitueret formand) - LUH@km.dk

Kasser Inger Bidstrup, lægt menighedsrådsmedlem, Risbjerg sogn

Sekretær Elisabeth Heiberg, lægt menighedsrådsmedlem, Høje Taastrup sogn


Øvrige bestyrlesesmedlemmer

Sofie Lindegaard, præst, Vallensbæk sogn

Dorte Thomsen, præst, Glostrup sogn

Anne-Marie Seidler, lægt menighedsrådsmedlem, Brøndbyvester sogn

Eli Hagestrup, PU medlem, Vallensbæk sogn

Dorthe Bach Nyemann, lægt menighedsrådsmedlem, Islev sogn

Nete Holm Andersen, præst, Risbjerg sogn

Lene Jespersen, PU medlem, Hendriksholm sogn

Anni Rasmussen, PU medlem, Høje Taastrup

Judy Nelsson, lægt menighedsrådsmedlem, Ishøj sogn

Sophie Nielsen, præst, Ishøj sogn

Frances Benzon, præst, Hedehusene sogn